bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z treścią § 34 ust. 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911) publikujemy sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4.

BILANS 2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019

ZESTAWIENIE ZMIAN - FUNDUSZ 2019

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

INFORMACJA DODATKOWA 2019Opublikował: Arkadiusz Pranga
Publikacja dnia: 15.09.2020
Podpisał: Radosław Brunke
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 958