bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja dokumentów na rok 2019.

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z treścią § 34 ust. 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911) publikujemy sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4.

BILANS 2018.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN - FUNDUSZ 2018.pdf

INFORMACJA DODATKOWA 2018.pdfOpublikował: Radosław Brunke
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Radosław Brunke
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 621